Monday, 27 March 2023

โควิด-19 : ไทยไม่มีมาตรการเพิ่มต่อนักท่องเที่ยวจีน ยึด "เท่าเทียมทุกชาติ"

โควิด 19 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐที่ปรึกษาว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตระเตรียมเสนอมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในกลุ่มนักเดินทางจีนที่จะออกนอกประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 ยึดหลักปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกชาติและก็เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิชาการ พร้อมตรวจเฝ้าระวังเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในน้ำเสียจากเครื่องบิน ผู้เดินทางจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม รวมทั้งมีรับรองสุขภาพครอบคลุมการดูแลรักษาโควิด-19

นี่เป็นชุดมาตรการล่าสุดที่เริ่มแน่ชัดขึ้น หลังจากหลายประเทศทั่วทั้งโลกเริ่มครัดเคร่งมาตรการตรวจคัดเลือกกรองนักท่องเที่ยวจากจีน จากการยกเลิกข้อกำหนดการกักกันโรคโควิด-19 สำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566

นักท่องเที่ยวจีน

นายอนุทินกล่าวว่าจะเสนอมาตรการชุดนี้ในวันที่ 5 มกราคม

ซึ่งมีกล่าวว่า เป็น การ ประชุม ร่วม ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยว และ กีฬา และกระทรวงคมนาคม

รองนายกฯ รวมทั้ง รมว. สาธารณสุข คาดหมายเพราะ นักเดินทางจีนจะทยอยเดินทางมาประเทศไทยในไตรมาสแรกถึง 3 แสนคน

ก่อนหน้านี้ ตอนวันที่ 30 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการทางวิชาการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ชี้ว่าการพินิจมาตรการควรนึกถึงวิธีการเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางด้านวิชาการ ความปลอดภัยสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

มาตรการที่ออกมาในวันนั้น ตัวอย่างเช่น การตรวจเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนโควิด 19 และก็กำหนดให้ผู้เดินทางซื้อประกันสุขภาพเดินทางระยะสั้น ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

ในการแถลงหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข วันนี้ (4 เดือนมกราคม) นายอนุทินเอ๋ยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ของไทยมีลัษณะทิศทางน้อยลง โดยข้อมูลวันที่ 25-31 เดือนธันวาคม 2565 มีคนไข้รักษาในโรงพยาบาล 2,111 ราย เฉลี่ย 301 รายต่อวัน และผู้ตาย 75 ราย เฉลี่ย 10 ราย ต่อ วัน โดย เกือบ ทั้งหมด ยัง เป็น กลุ่มเสี่ยง 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีน ได้รับวัคซีนไม่ครบ ไม่ได้ รับ เข็มกระตุ้น หรือ ได้ รับ เข็ม กระตุ้น นานเกิน 3 เดือนขึ้นไป

คุมเข้มจีน นักท่องเที่ยวจีน โควิด 19

ยืนยันไทยพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด 19 ปรับมาตรการตามเชื้อที่กลายพันธุ์

นายอนุทินบอกว่า สำหรับการเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมา มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬา รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นตรงกันว่าควรปฏิบัติตามหนทางโรคติดต่อที่จะต้องเฝ้าระวัง และก็ปฏิบัติกับผู้เดินทางจากทุกประเทศอย่างเสมอภาค ไม่ใช้มาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อกีดกั้นผู้เดินทางจากประเทศใดประเทศหนึ่ง

เขาระบุเหตุว่า ไทยมีวิธีการป้องกันควบคุมโรคตามหลักวิชาการแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานโลกอยู่แล้ว พร้อมด้วยยืนยันว่าระบบสาธารณสุขของไทยยังมีความพร้อมเพรียงรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตอนนี้มีการใช้เตียงระดับ 2-3 เพียง 5.2% และก็มีแผนการเตรียมความพร้อมถ้าเจอการระบาดของโรคที่รุนแรงมากขึ้น

นอกเหนือจากนั้น จะมีการติดตามและประเมินเหตุการณ์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 เพื่อปรับมาตรการตามสถานการณ์ของเชื้อกลายพันธุ์

คุมเข้มจีน โควิด 19 อนุทิน

โควิด 19 มาตรการรับนักท่องเที่ยวจีน

นายอนุทิน ยังเปิดเผยถึงข้อแนะนำมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับผู้เดินทางจากต่างแดนที่จะเสนอในวันที่ 5 ม.ค. นี้ อาทิเช่น ก่อนเข้าประเทศไทยให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม หากมีลักษณะอาการป่วยไข้ฟุตบาทหายใจ ควรจะเลื่อนการเดินทางแล้วก็รักษาให้หายก่อนเพื่อลดการแพร่โรค แล้วก็ให้ซื้อประกันสุขภาพเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศ

ส่วนมาตรการขณะพักในไทย จะมีการให้คำแนะนำผู้เดินทางปกป้องตนเองตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศ ดังเช่นว่า ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะรวมทั้งขนส่งสาธารณะ การล้างมือบ่อยๆการตรวจคัดเลือกกรองด้วย ATK และก็ถ้ามีลักษณะอาการป่วยไข้ร้ายแรงขึ้นให้ไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล

กรณีเดินทางออกจากเมืองไทยและก็ประเทศที่หมาย มีนโยบายตรวจคัดเลือกกรองก่อนเข้าประเทศ พร้อมข้อแนะนำให้พักในเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ SHA+ ซึ่งจะมีบริการตรวจค้นเชื้อโควิด-19

ยิ่งไปกว่านี้ยังมีแนวทางการเฝ้าระวังโรคกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มีลักษณะอาการทางเดินหายใจ โดยให้ได้รับการตรวจด้วย ATK และก็แนวทาง PCR และก่อตั้งศูนย์ทำการติดตามสถานการณ์โรคและตอบโต้คราวฉุกเฉิน

รมว. สาธารณสุข ยังกำหนดถึง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการปรับมาตรการเมื่อเจอผู้ติดโรคในอัตราสูงหรือพบเชื้อกลายพันธุ์ รวมทั้งเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจเชื้อโควิด-19 ในน้ำเสียจากเครื่องบินด้วยอีกมาตรการหนึ่ง

คาดนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเดือน ม.ค. 60,000 คน

นายอนุทินกล่าวว่า จากการประมาณการนักท่องเที่ยวจีนในไตรมาสแรกในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2566 มีโดยประมาณ 3 แสนคน คิดเป็น 5% ของนักท่องเที่ยวทุกชาติรวมกัน

โดยคาดหมายถึงตัวเลขในแต่ละเดือน ได้แก่ เดือน เดือนมกราคม 60,000 คน เดือนกุมภาพันธ์ 90,000 คน และก็ มี.ค. 150,000 คน โดยจะมากขึ้นอย่างค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ด้วยเหตุว่าปัจจุบันนี้ยังมีเที่ยวบินจำกัด มีช่วงเวลาสำหรับการขอทำหนังสือเดินทางรวมทั้งการขอวีซ่า แล้วก็รัฐบาลจีนยังไม่อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวนำกลุ่มทัวร์ออกนอกประเทศ ผู้เดินทางจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองและเป็นกลุ่มผู้เดินทางระดับบนที่มีกำลังซื้อ

ขอขอบคุณสำนักข่าว BBC